Legújabb frissítés: 2022. december 22.

 

Üdvözöljük az Adecco Kft-nél! Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk Önnel, és segítsük karrierje további fejlődését. Ahogyan azt Ön is elvárhatja, kapcsolatunk megfelelő kezelése érdekében információkat gyűjtünk és használunk fel Önről.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi tájékoztató„) meghatározza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, hogyan gyűjtjük, használjuk és dolgozzuk fel azokat, és hogyan teszünk eleget az Önnel szemben fennálló jogi kötelezettségeinknek. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és elkötelezettek vagyunk az Ön adatvédelmi jogainak védelme és megőrzése mellett. Tudjuk, hogy hosszú, de kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót.

Az alábbiakban található egy tartalomjegyzék, így ha szeretne, egyenesen a megfelelő szakaszokhoz léphet.

Néhány tisztázandó fogalom

Először is, tisztáznunk kell, hogyan használunk néhány szót a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban.

Talán nyilvánvalónak tűnik, de a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban Önre “Ön”-ként fogunk hivatkozni.

Amikor „rólunk” vagy a „Vállalatról” beszélünk, akkor az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft.-re gondolunk. Bejegyzett székhelyünk a 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., 7. emelet. A Társaság az Adecco Group AG (Adecco Csoport) része, amelynek székhelye a Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Svájc, a világ egyik legnagyobb HR szolgáltatója. Az Adecco Csoport különböző vállalatain és üzletágain keresztül számos HR (humánerőforrás) tevékenységet nyújt, mint például munkaerő-közvetítés, kirendelés, bérszámfejtés, toborzás és kiválasztás, tesztelési megoldások, karrierátmenet, tehetségfejlesztés, képzés és oktatás, outplacement és nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink„).

Tevékenységeink végzéséhez a Vállalat több informatikai rendszert használ. Bizonyos esetekben a Vállalat önkiszolgáló portált („Portál„) biztosít a jelöltek/személyzet számára. A Portál lehetővé teszi, hogy Ön olyan állásokat keressen és jelentkezzen a Vállalat és testvérvállalatai által meghirdetett állásokra, amelyek megfelelnek az Ön érdeklődésének, készségeinek és/vagy tapasztalatának, azokon a helyeken, ahol Ön érdeklődését fejezte ki a munkavállalás iránt.

Végül, a jelen Adatvédelmi tájékoztató arról szól, hogy hogyan kezeljük az Ön, mint magánszemély adatait. Nem arról szól, hogy hogyan kezeljük a vállalatok adatait (bár a kettő néha átfedésben van). Az ilyen típusú információkat néha „személyes adatoknak”, „személyazonosításra alkalmas adatoknak” vagy „PII”-nek nevezik. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a „személyes információ” vagy „adat” kifejezést használjuk.

Milyen személyes adatokat gyűjt és használ fel a Vállalat?

Személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel az Ön és köztünk fennálló kapcsolat megfelelő kezeléséhez, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

 1. Személyazonosító adatok: az Ön neve, felhasználóneve vagy hasonló azonosítója, címe, születési helye, személyazonosságát igazoló dokumentumok.
 2. Kapcsolattartási adatok: az Ön számlázási és kommunikációs e-mail címei, szállítási vagy egyéb postai címe, telefonszámai.
 3. Levelezési adatok: a velünk folytatott írásbeli levelezés és telefonhívások feljegyzései, beleértve az e-mail címet, a számot, amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk, valamint a hívás vagy egyéb kapcsolatfelvétel időpontját, dátumát és időtartamát.
 4. Képesítési és munkatapasztalati adatok: az Ön önéletrajza, iskolai végzettségének, elvégzett képzéseinek és szakmai gyakorlatainak adatai, a munkavállalási jogát igazoló dokumentumok, valamint az önéletrajzában felsorolt bármely más információ.
 5. HR-adatok: az Ön neme, állampolgársága, lakcímigazolása és a munkavégzéshez való jogát igazoló dokumentumok másolatai, vízumok, munkavállalási engedélyek, jelenléti nyilvántartások, projektek, képzések, előléptetések, vizsgálatok és fegyelmi ügyek nyilvántartása.
 6. Bérszámfejtési adatok: az Ön bankszámlaadatai, társadalombiztosítási száma, adószámok és hivatkozási számok, az Ön díjaira, fizetésére és juttatásaira vonatkozó információk, az Ön által eltartottakra és kedvezményezettekre vonatkozó adatok, valamint minden olyan önkéntes levonás, amelyet Ön kér tőlünk a fizetéséből és a díjaiból (például szakszervezeti tagság vagy egyházi hozzájárulás, ha van ilyen).
 7. Utazási adatok: utazási adatok, hitelkártyaadatok, felmerült költségek az utazással kapcsolatos valamennyi tevékenység (pl. repülőjegy-, vonat-, szálloda- és autóbérlési foglalások) megtárgyalása, megszervezése és megvásárlása, valamint az utazási költségek visszatérítése céljából.
 8. Fényképes és videoadatok: képzéseken vagy hasonló foglalkozásokon való részvételről és/vagy belső kommunikációból származó fényképek és videók.
 9. Közösségi média adatok: az Ön profiladatai a közösségi médiában, például a LinkedIn-en, valamint egyéb olyan információk, amelyeket a közösségi médiában tesz közzé vagy más módon oszt meg velünk.
 10. Marketingkommunikációs adatok: arra vonatkozó információk, hogy Ön hogyan reagál az e-mail, SMS, telefonos és egyéb marketingkampányokra.
 11. Visszajelzési adatok: az Önre vonatkozó visszajelzések, amelyeket munkatársainktól és harmadik felektől kapunk, akikkel vagy akiknek Ön együtt dolgozik, valamint egyéb értékelési információk; amennyiben Ön visszajelzést ad másokról, valamint visszajelzést ad rólunk és szolgáltatásainkról elégedettségi felméréseinken keresztül vagy bármilyen más kommunikációs módon, visszajelzések és felmérési válaszok.
 12. Technikai adatok: internetprotokoll (IP) cím, amelyről Ön a Portált és a mi vagy mások termékeit és szolgáltatásait használja, sütik (a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban meghatározottak szerint), bejelentkezési adatok (például az időpont, dátum és időtartam), a böngésző típusa és verziója, amelyet a Portál és a mi vagy mások weboldalai, alkalmazásai, termékei és szolgáltatásai elérésére használ, webnaplók, [forgalmi adatok], az Ön eszközének időzóna beállításai és annak helye, az Ön által használt böngésző plug-inek típusai és verziói, [egyéb kommunikációs adatok], a Portálon, alkalmazásainkon, weboldalainkon, termékeinken és szolgáltatásainkon elért erőforrások, az Ön által használt eszköz operációs rendszere és platformtípusa, valamint az Ön által a Portálhoz vagy weboldalainkhoz, alkalmazásainkhoz, termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez használt eszközökön található egyéb technológiák részletei, továbbá az Ön által az informatikai rendszereink és telephelyeink használatára vonatkozó információk, beleértve a CCTV- és bejárati rendszereket.

A vonatkozó körülményektől és az alkalmazandó helyi törvényektől és követelményektől függően a fent felsorolt adatok közül néhányat összegyűjthetünk, hogy lehetővé tegyük számunkra az Önnel való kapcsolatunk kezelését.

Bizonyos esetekben az általunk gyűjtött személyes adatok „különleges adatkategóriákat” (más néven „szenzitív adatokat”) is tartalmaznak, ezeket nevezzük Szenzitív adatoknak (m). Ezek közé tartozhatnak a szakszervezeti tagságra vonatkozó vagy egészségügyi adatok (például a betegnyilvántartás, nyilvántartás fogyatékossággal kapcsolatban, a munkaképesség és az egészségbiztosítás, amennyiben az betegséggel kapcsolatos adatokat tartalmaz), a feltételezett vagy bizonyított bűncselekményekre vonatkozó adatok, akkor, ha azt az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy lehetővé teszik, és a betöltött munkakör kapcsán vizsgálható.

Miért dolgozzuk fel személyes adatait, és mennyi ideig őrizzük meg azokat?

Az adatfeldolgozás céljai Adatok típusa A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Az Ön munkaszerződésének vagy szolgáltatási szerződésének, valamint az Önnel fennálló munkaviszonyunkat vagy egyéb szerződéses kapcsolatunkat szabályozó egyéb szerződéseknek és szabályoknak való megfelelés. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

c) Levelezési adatok

d) Képesítési és munkatapasztalati adatok

e) HR-adatok

f) Bérszámfejtési adatok

i) Közösségi média adatok

k) Visszajelzési adatok

l) Technikai adatok

m) Szenzitív adatok

– Szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele az Önnel kötött munkaszerződés vagy szolgáltatási szerződés vonatkozásában

– Megfelelés jogi kötelezettségeknek, például a munkajognak

Egyéb humánerőforrás-tevékenységek végzése (beleértve a munka, a távollét, a képzés/személyzet, az utazás, a költségek és juttatások kezelését, beleértve a részvényprogramokat és a fegyelmi eljárásokat). a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

c) Levelezési adatok

d) Képesítési és munkatapasztalati adatok

e) HR-adatok

f) Bérszámfejtési adatok

g) Utazási adatok

i) Közösségi média adatok

k) Visszajelzési adatok

l) Műszaki adatok

m) Szenzitív adatok

 

– Szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele az Önnel kötött munkaszerződés vagy szolgáltatási szerződés vonatkozásában

– Megfelelés jogi kötelezettségeknek, például a munkajognak

Biztosítani munkatársaink számára az általuk elvárt segítséget, például megfelelő feladatokat találni számukra, vagy megkönnyíteni az új feladatokra való jelentkezés folyamatát. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

c) Levelezési adatok

d) Képesítési és munkatapasztalati adatok

e) HR-adatok

i) Közösségi média adatok

k) Visszajelzési adatok

Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele
A tehetséggondozás fenntartása és javítása (beleértve a munkaerő-elemzés célját, valamint az alkalmazottak és munkatársak visszajelzéseinek kérését). a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

d) Képzettségi és munkatapasztalati adatok

e) HR-adatok

k) Visszajelzési adatok

Jogos érdekeink érvényesítése a megfelelő tehetségek bevonzása, valamint az új és meglévő alkalmazottak és munkatársak számára lehetőségek felkínálása érdekében
Weboldalunk/portálunk vagy más meglévő vagy új rendszerek/folyamatok továbbfejlesztése, tesztelése és javítása az Ön, ügyfeleink, egyéb munkatársaink és harmadik felek jobb kiszolgálása érdekében. k) Visszajelzési adatok

l) Technikai adatok

Jogos érdekeink érvényesítése rendszereink javítása érdekében
Tanulmányok, valamint statisztikai és elemző kutatások elvégzése, például annak érdekében, hogy összehasonlítsuk a különböző üzleti szektorok és földrajzi területek között a munkatársak ügyfelekhez történő közvetítésének hatékonyságát, és megpróbáljuk azonosítani azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az általunk azonosított különbségeket. d) Képesítési és munkatapasztalati adatok

e) HR-adatok

j) Marketingkommunikációs adatok

k) Visszajelzési adatok

l) Technikai adatok

Jogos érdekeink érvényesítése üzleti tevékenységünk javítása és fejlesztése érdekében
Adatok továbbítása harmadik félnek az alábbi 6. bekezdéssel összhangban. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint Jogos érdekeink érvényesítése a szolgáltatások nyújtása és harmadik feleknek történő alvállalkozásba adása érdekében
Jogi kötelezettségeink teljesítése. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint Megfelelés jogi kötelezettségeknek, például adózási célú nyilvántartások vezetése vagy információszolgáltatás egy állami vagy rendvédelmi szervnek.
Az emberek, helyiségek, rendszerek és eszközök biztonságának és védelmének előmozdítása. a) Személyazonosító adatok

l) Technikai adatok

Jogos érdekeink érvényesítése, hogy üzletünk (és a benne dolgozó emberek) biztonságban és védelemben részesüljenek.
A belső irányelvek és eljárások betartásának ellenőrzése. a) Személyazonosító adatok

c) Levelezési adatok

e) HR-adatok

i) Közösségi média adatok

k) Visszajelzési adatok

l) Technikai adatok

Jogos érdekeink érvényesítése irányelveink és eljárásaink betartásának biztosítása érdekében
Az Adecco Csoport által használt kommunikációs és egyéb rendszerek (beleértve a belső kapcsolattartási adatbázisokat) kezelése. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

c) Levelezési adatok

j) Marketingkommunikációs adatok

l) Technikai adatok

Jogos érdekeink érvényesítése rendszereink megfelelő működésének biztosítása érdekében
Események és panaszok kivizsgálása vagy megválaszolása. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

c) Levelezési adatok

– Megfelelés jogi kötelezettségeknek, például a munkajognak

– Jogos érdekeink érvényesítése az esetleges incidensek és panaszok belső eljárásainknak megfelelő megoldása érdekében

Belső jelentések készítése a képzések megtartásáról, valamint a tartalom nyilvántartása annak érdekében, hogy azt más belső képzésekhez vagy harmadik felek számára felhasználhassuk (rögzített képzések). a) Személyazonosító adatok

h) Fényképes és videoadatok

Hozzájárulás
Belső kommunikáció, például e-mailek, bejelentések, hírek küldése az intraneten. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolattartási adatok

h) Fényképes és videoadatok

Hozzájárulás
Részvétel egy olyan vállalkozás vagy vállalat egészének vagy egy részének potenciális vagy tényleges megvásárlásában vagy eladásában, illetve közös vállalatban, amelyben az Adecco Csoport bármely tagja részt kíván venni. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint – Az eladóval vagy vevővel kötött szerződésből eredő jogi kötelezettségek teljesítése

– Az Adecco Csoport növekedésének és fejlődésének előmozdításához fűződő jogos érdekeink érvényesítése.

 

Megőrzési idő:

Munkaviszony esetén a megőrzési idő a munkaviszony utolsó napjától számított 3 év, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén a jogviszony utolsó napjától számított 5 év.

Adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatait a jogviszony meg-szűnését követő 8 évig tároljuk figyelemmel arra, hogy a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény („Számviteli tv.”) alapján a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni, illetve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), szintén legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon (Számviteli tv. 169. § (1)-(2) bek.).

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény („Nyugdíj tv.”) alapján a biztosítási jogviszonnyal összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembe-vételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig kell megőrizni (Nyugdíj tv. 99/A. § (1) bek.).

 

Szenzitív adatokat csak addig őriz meg az Adecco, ameddig észszerűen szükséges.

Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

Az Önről gyűjtött személyes adatok a jelentkezési lapokból, az Ön által a felvételi eljárás során kitöltendő dokumentumokból, illetve az Ön által benyújtott egyéb dokumentumokból, valamint a velünk és másokkal folytatott interakcióiból származnak a nálunk történő munkaviszonya során.

Bizonyos esetekben közvetett módon is gyűjtünk személyes adatokat harmadik felektől, például olyan munkaerő-közvetítő ügynökségektől, amelyekkel együtt dolgozunk, az Adecco Csoport más egységeitől, ha Ön az adott Adecco egységtől került hozzánk, háttérellenőrzési szolgáltatóktól és más adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól (például akik a rugalmas juttatási programunkat biztosítják), más munkavállalóktól az Önről benyújtott panaszokban vagy fegyelmi jelentésekben, vagy nyilvánosan elérhető forrásokból, mint például a LinkedIn és a Twitter, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Kötelező-e megadnia az általunk kért személyes adatokat?

Személyes adatainak megadása az Önnel kötött szerződés megkötéséhez és/vagy fenntartásához szükséges követelmény. Ez azt jelenti, hogy Ön köteles megadni nekünk személyes adatait.

Ha nem adja meg nekünk személyes adatait, akkor vagy nem tudjuk Önnel a munkaviszonyt folytatni, vagy legalábbis nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződést (például fizetést vagy juttatást nyújtani), nem tudunk részt venni bizonyos folyamatokban, például visszajelzésben vagy karrierfejlesztésben (ami szintén nem feltétlenül áll összhangban a velünk kötött szerződésével), vagy nem tudunk eleget tenni jogi kötelezettségeinknek (például a munkavállalóink egészségének és biztonságának biztosítása).

Használunk-e mesterséges intelligenciát?

Igen, időnként használunk mesterséges intelligenciát (AI). Személyes adatait azonban nem használjuk fel semmilyen automatizált döntéshozatal (kizárólag technológiák létrehozásával és alkalmazásával, emberi beavatkozás nélkül hozott döntés) vagy profilalkotás (személyes adatok feldolgozása olyan technológiák segítségével, amelyek csökkentik az emberi beavatkozást, hogy bizonyos feltételeket értékeljenek egy adott személyre vonatkozóan) során, amely joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással jár Önre nézve.

Adatainak elemzéséhez számos technológiát használunk. Minden esetben van emberi beavatkozás ezekben a folyamatokban, mivel ezeket az eszközöket szakértő emberi döntéshozóink támogatására használjuk.

Az előző bekezdésben leírt feltételekkel automatizált rendszereket/folyamatokat használunk, hogy segítsük munkatársainkat a nagy mennyiségű adat, például állásajánlatok és profilok kezelésében, és esetleg mesterséges intelligenciát (például gépi tanulást, logikai vagy tudásalapú és statisztikai megközelítéseket) alkalmazunk, hogy az Ön és ügyfeleink számára az Ön által igényelt szolgáltatásokat nyújthassuk (pl. a mindkét oldal számára legmegfelelőbb feltételekkel rendelkező projektek megtalálása). Bár használunk AI-rendszereket, minden olyan döntést, amely Önt érintheti, képzett munkatársaink hoznak. Ennek megfelelően ezek az AI-rendszerek nem rendelkeznek joghatással.

Amikor például új lehetőségeket vagy projekteket keresünk az Ön számára, gépi tanulás, logikai vagy tudásalapú és statisztikai megközelítések segítségével keresést végezhetünk az állásajánlatok listáján, amely olyan attribútumokat használ fel, mint a munkakör címe, elérhetőség, készségek, értékelési pontszámok és helyszínek, hogy összeállítson egy szűkített listát, amely megjeleníti azon állásajánlatok listáját, amelyek a legnagyobb valószínűséggel megfelelnek az Ön igényeinek.

Továbbítjuk-e személyes adatait harmadik fél felé?

Amint az az alábbi 8. szakaszban szerepel, személyes adatait általában harmadik feleknek adjuk át. Erre a fenti 3. szakaszban meghatározott célok megvalósítása érdekében kerül sor. Ezt a következő körülmények között tesszük:

 • Beszállítóink felé. Megbízhatunk például egy beszállítót, hogy végezzen adminisztratív és operatív munkát az Önnel fennálló kapcsolatunk támogatására. A beszállító(k)ra szerződéses és egyéb jogi kötelezettségek vonatkoznak adatainak bizalmas kezelésére és magánéletének tiszteletben tartására, és kizárólag a feladataik ellátásához szükséges adatokhoz férnek hozzá; Ezek a beszállítók jellemzően informatikai szolgáltatók (akik IT-rendszereinket üzemeltetik vagy támogatják, beleértve az Önre vonatkozó információkat is), helyiségkezelő cégek (akik gondoskodnak az épületeink fizikai biztonságáról, és ezért tudniuk kell Önről az épületeinkbe való belépés engedélyezéséhez), HR-hez kapcsolódó szolgáltatók (akik a nevünkben bérszámfejtést vagy juttatások biztosítását végzik, például a partnerek és munkatársak helyszíni étkeztetését), utazási szolgáltatók (akik a partnerek és munkatársak utazásait kezelik vagy szervezik) vagy belső pénzügyi és számviteli menedzsment szolgáltatók (akiknek a fizetendő számlák és követelések feldolgozásához kezelniük kell a munkatársak és partnerek adatait).
 • Az Adecco Csoport tagjai és kapcsolódó vállalatai („az Adecco Csoport tagjai”) felé más országokban. Az országok listája, amelyekben működünk, elérhető a adeccogroup.com/worldwide-locations weboldalunkon. Az Ön adatait különböző okokból osztjuk meg velük:
  • az információk megosztásra kerülnek az Adecco Csoport azon tagjaival, amelyek informatikai funkciókat látnak el az Adecco Csoport vállalatai számára világszerte; ezek az informatikai funkciók többek között Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Hollandiában találhatók.
  • az információk megosztásra kerülnek az Adecco Csoport svájci központjával munkaerő-tervezés, költségvetés-tervezés és visszajelzés céljából; ezeket az információkat a svájci központ arra is felhasználja, hogy új lehetőségeket javasoljon Önnek az Adecco Csoporton belül vagy az ügyfeleknél.
  • az információk megosztásra kerülnek az Adecco leányvállalataival világszerte (beleértve az információgyűjtés után megszerzett jogi személyeket is), amennyiben Ön érdeklődést mutat az adott piacon kínálkozó lehetőségek iránt, vagy az Adecco Csoport tagjai úgy ítélik meg, hogy Ön rendelkezik az adott piacon szükséges vagy hasznos különleges készségekkel.
 • Ügyfeleink/leendő munkaadóink felé. Adatait megosztjuk azon ügyfeleinkkel, akik olyan állásokat/feladatokat kínálnak, amelyek érdekelhetik Önt, vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt, munkatársaink esetében ez vonatkozik azokra az alkalmakra is, amikor Ön a helyszínen dolgozik ügyfeleinknél. Ők az Ön adataival kapcsolatban szerződéses és egyéb titoktartási kötelezettségekkel tartoznak velünk és Önnel szemben.
 • Kormányzati vagy rendvédelmi hatóságok felé. Megosztjuk adatait kormányzati, rendőrségi, szabályozó vagy rendvédelmi hatóságokkal, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy erre törvényileg kötelesek vagy jogosultak vagyunk, vagy ha ez lenne a legmegfelelőbb.
 • Leendő eladók vagy vevők és tanácsadóik felé. Egy egyesüléssel, felvásárlással, szolgáltatóváltással vagy más üzleti tranzakcióval kapcsolatos átvilágítás (vagy annak végrehajtása) részeként adatait átadhatjuk a leendő eladónak vagy vevőnek, az új szolgáltatónak és tanácsadóiknak.

Továbbítjuk-e személyes adatait országán kívülre?

Személyes adatai továbbíthatók és feldolgozhatók egy vagy több más országba, az Európai Unión belül vagy kívül, illetve Svájcban. Azoknak az országoknak a teljes listája, amelyekben működünk, elérhető a www.adeccogroup.com/worldwide-locations weboldalunkon.

Az adatokat kizárólag a fenti 7. pontban meghatározott, az Európai Gazdasági Térségen, az Egyesült Királyságon vagy Svájcon kívüli feleknek továbbítjuk:

 • olyan országokba, amelyek az Európai Bizottság, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosa vagy a Svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos szerint megfelelő szintű védelmet nyújtanak Önnek az Egyesült Királyság és az EU GDPR 45. cikke vagy a Svájci Szövetségi Adatvédelmi Törvény 6. cikke (16. cikk módosított törvény) szerint (ezen országok listája elérhető itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) és itt: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Svájc), vagy;
 • ahol az Adecco Csoport megfelelő biztosítékokat vezetett be adatainak védelmére (amelyhez általában az Európai Bizottság, illetve az Egyesült Királyságban az Adatvédelmi Biztos Hivatala (ICO) vagy a svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos által jóváhagyott adattovábbítási szerződések valamelyikét használjuk, amelyek másolatai elérhetőek itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en; here: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) és itt: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Svájc). Ezeket az Európai Bizottság, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosa és a svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos hagyta jóvá az EU és az Egyesült Királyság GDPR 46. cikke, valamint a svájci Szövetségi Adatvédelmi Törvény 6. cikke (a felülvizsgált törvény 16. cikke) alapján.

Ezzel kapcsolatban további információkat kérhet, és megkaphatja a vonatkozó biztonsági intézkedések másolatát, ha az alábbiakban megadott elérhetőségeken kapcsolatba lép velünk.

Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban?

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt a következő jogok illetik meg:

 • Az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok másolatának kikéréséhez való jog

Ön jogosult megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait. Amennyiben ez a helyzet, hozzáférhet személyes adataihoz és bizonyos információkhoz azok feldolgozásának módjáról. Bizonyos esetekben kérheti, hogy adatainak elektronikus másolatát is megkapja tőlünk. Bizonyos korlátozott körülmények között joga van arra is, hogy kérje, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik harmadik fél szolgáltatónak továbbítsuk („portoljuk”).

 • Személyes adatainak helyesbítéséhez való jog

Ha bizonyítani tudja, hogy az Önről tárolt személyes adataink nem helytállóak, kérheti, hogy ezeket az adatokat frissítsük vagy más módon helyesbítsük.

 • Az elfeledtetéshez vagy a személyes adatok törléséhez való jog

Bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük. Bármikor benyújthat ilyen kérelmet, és mi megvizsgáljuk, hogy a kérésének helyt adunk-e. Ez a jog azonban az adatok megőrzésére vonatkozó esetleges jogi kötelezettségeink függvénye. Azokban az esetekben, amikor a jogszabályokkal összhangban úgy döntünk, hogy személyes adatainak törlésére vonatkozó kérését teljesítenünk kell, ezt indokolatlan késedelem nélkül megtesszük.

 • A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon azok bizonyos feldolgozása ellen.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását, amennyiben személyes adatainak feldolgozásához hozzájárulásra támaszkodunk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulásának visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani. A hozzájárulás visszavonásakor tájékoztatni fogjuk Önt, ha ez a helyzet áll fenn.

Ha élni kíván bármelyik jogával, kérjük, használja az ide kattintva elérhető űrlapot.

Végül, Önnek joga van panaszt tenni a lakóhelye vagy munkahelye szerinti adatvédelmi hatóságnál, vagy ahol Ön szerint személyes adataival kapcsolatos probléma merült fel.

Végzünk-e bármilyen ellenőrzést?

A törvény által megengedett mértékben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az informatikai rendszereink által tárolt vagy feldolgozott adatok hozzáférését, használatát és tartalmát auditáljuk, nyomon kövessük és rögzítsük. Ezt a személyek, helyiségek, rendszerek és eszközök biztonságának és védelmének előmozdításával, valamint az Adecco Csoport által használt kommunikációs és egyéb rendszerek adminisztrációjával kapcsolatos célokból tesszük. Ezt azért emeltük ki ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy a munkával kapcsolatos IT-rendszerek használatát mások is nyomon követhetik.

Mi a helyzet az adatbiztonsággal rendszereink használata során?

Ön felelős a rendszereinkbe való bejelentkezési adatainak, különösen az általunk megadott vagy az Ön által választott jelszó biztonságos megőrzéséért. Ezek a bejelentkezési adatok az Ön saját használatára szolgálnak. Ön nem oszthatja meg belépési adatait vagy egyéb fiókadatait más személy(ek)kel.

Hogyan kezeljük a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításait?

A jelen Adatvédelmi tájékoztató feltételei időről időre változhatnak. A jelen Adatvédelmi tájékoztató lényeges módosításait megfelelő értesítésekkel közzétesszük a Portálunkon és/vagy a weboldalunkon, vagy más kommunikációs csatornákon keresztül vesszük fel Önnel a kapcsolatot.

Kapcsolat

Amennyiben:

 • bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban,
 • további információkat szeretne arról, hogy hogyan védjük adatait (például amikor azokat országán kívülre továbbítjuk), vagy
 • kapcsolatba kíván lépni az Adecco Csoport Adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) vagy a helyi Adatvédelmi vezetővel,

kérjük, küldjön e-mailt az Adecco Csoport DPO-jának a globalprivacy@adeccogroup.com címre vagy a helyi Adatvédelmi vezetőnek az adatvedelem@adecco.hu címre.

A személyes adataival kapcsolatos bármely jogának gyakorlásához kérjük, töltse ki ezt az űrlapot.