Adatvédelmi tájékoztató jelöltek számára


 

Utolsó frissítés: 2022. március 31.

Üdvözöljük az ADECCO Kft-nél! Várakozással tekintünk az Önnel történő munkavégzés elé, hogy segítsük karrierjének előbbre vitelét. Amint arra Ön is számíthat, szolgáltatásaink megfelelő nyújtása érdekében gyűjtjük és felhasználjuk az Önre vonatkozó adatokat.

Az Adecco elkötelezett az adatvédelem és a magánélet tisztelete mellett. Ez a jelöltek számára készült adatvédelmi nyilatkozat a kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat ismerteti, illetve a magánélet védelmében tett intézkedéseket ismerteti. Tudjuk, hogy a nyilatkozat hosszú, ennek ellenére figyelmesen olvassa el.  Az alábbi tárgymutatóból egyenesen a kívánt részre tud lépni, ha úgy kívánja.

Tárgymutató

Egyes tisztázandó fogalmak

Először is egyértelművé kell tenni, hogy ebben a nyilatkozatban egyes szavakat milyen értelemben használunk.

Nyilvánvalónak tűnhet, de ebben az esetben a Jelölt szó vagy egyes szám harmadik személy (Ön) használata Önt jelöli.

Ha egyes szám első személyben írunk vagy a „Vállalat”-ról van szó, az alatt az Adecco Kft. céget értjük. Székhelyünk címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 7. em. A Vállalat az Adecco csoport, a világ legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatójának tagja. Különféle tagvállalatain és üzletágain keresztül az Adecco csoport számos HR (Humán erőforrás) tevékenységet végez, ilyen a személyzet biztosítása, munkaerő-kölcsönzés, bérszámfejtési szolgáltatások, toborzás és kiválasztás, tesztelési megoldások, pályamódosítás, munkaerő fejlesztés, képzés & oktatás, újbóli elhelyezkedés és nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink”).

Tevékenységeinek ellátásához a Vállalat több informatikai rendszert használ. Egyes esetekben a Vállalat Önkiszolgáló Portált („Portál”) biztosít a jelölteknek/alkalmazottaknak. A Portálon Ön olyan, az érdeklődésének, képességeinek, illetve tapasztalatának megfelelő állásokat kereshet, amelyeket a Vállalat és kapcsolt vállalkozásai hirdettek meg az Önt érdeklő helyeken, és azokra jelentkezhet.

Végezetül: ez a nyilatkozat adatokról és emberekről szól. Tartalmazza az Ön adatait, de az Önre vonatkozó és az Ön által formált véleményeket is („Focirajongó vagyok”, például). Nem a Vállalatra vonatkozó adatokról szól (noha ez a kettő néha átfedi egymást).  Az ilyen típusú adatokat időnként „Személyes adatnak” vagy „személyes azonosítást lehetővé tevő adatnak” nevezik. Ebben a nyilatkozatban a „személyes adatok” formát használjuk.

Milyen személyes adatokat gyűjt és használ fel a vállalat?

A vállalat által rendszerint gyűjtött személyes adatok körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:

 • az Ön neve, születési helye és ideje, elérhetőségei és végzettségei (oktatás, tanfolyamok és szakmai gyakorlatok), a személyazonosságát igazoló okmányok, a munkavégzés helyére vonatkozóan munkavégzési jogot igazoló iratok és az önéletrajzban említett más adatok;
 • ha a Portálra LinkedIn vagy más közösségi média fiókon keresztül lép be: az Ön profiladatai;
 • ha kapcsolatba lép velünk, a levelezésről nyilvántartást vezetünk;
 • az Önre vonatkozó visszajelzések alkalmazottainktól és harmadik személyektől; amennyiben Ön ad visszajelzést másokról;
 • az elégedettségi kérdőíveken keresztül Ön által rólunk és szolgáltatásainkról adott visszajelzések;
 • személyes adatokat gyűjthetünk webhelyünk/a Portál használatakor, (a teljesség igénye nélkül) ideértve az IP-címet, böngészőt, időbélyeget, országforgalmi adatokat, helymeghatározó adatokat, webnaplókat és más kommunikációs adatokat, valamint az elért erőforrásokat. Ezek az adatok megkönnyítik webhelyünk/a Portál jövőbeli használhatóságát. Előfordulhat például, hogy azon fiókunk által kezelt állást ajánlunk Önnek, ahol Ön a kapcsolatfelvételkor tartózkodott;
 • gyűjthetünk adatokat marketing céljára és elemzéshez is, ideértve az arra vonatkozó adatokat, hogy Ön miként reagál e-mail-ekre, sms-re, telefonhívásra és más marketing kampányokra. A marketing kommunikáció ilyen csatornákon való kiküldése előtt kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását;
 • fényképek és videó felvételek az Ön részvételével zajló videó interjúról vagy képzésekről vagy hasonló alkalmakról (ahol Önnek lehetősége van a fénykép vagy videó felvétel készítése ellen tiltakozni);
 • fogyatékosságára vonatkozó adatok és az Ön számára a munkahelyen szükséges kiigazítások; valamint
 • egyes esetekben (a fogyatékosságra vonatkozó adatokon felüli) egyéb különleges adatokat is gyűjtünk, ha ezt a jogszabályok megengedik.
 • Tájékoztatni szeretnénk arról is, hogy az Adecco a kiválasztási folyamat részeként elvégez minden szükséges értékelést, amely során szükség lehet a megadott adatok kezelésére, és az értékelés eredményei belekerülnek az Adecco munkaerőtoborzási adatbázisába a kiválasztási folyamat részeként.

Tájékoztatni szeretnénk arról is, hogy a kiválasztási folyamat részeként a kölcsönző jogi személy megvizsgálhatja az Ön közösségi média nyilvános profilját (Facebook, Twitter, LinkedIn, stb.), valamint egyéb nyilvános információkat és dokumentumokat, melynek egyedüli célja az Ön tapasztalatának és szakmai képességeinek felmerésére és értékelése, valamint az arról való meggyőződés, hogy az Ön profilja összhangban áll-e az Adecco vállalati kultúrájával és értékeivel.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A vállalat személyes adatokat az alábbi célból gyűjt és kezel:

 1. Hogy megadja Önnek az elvárt szolgáltatást, így megtalálja az Önnek megfelelő állást/megbízást, amelyre jelentkezhet, segítséget nyújtson Önnek képzésben vagy elősegítse az új állásokra/megbízásokra való jelentkezés folyamatát. Ebbe beletartozik az is, hogy a leendő munkaadóknak elküldjük az önéletrajzát, e-mailben, telefonon, postai úton, illetve más kommunikációs módszerekkel értesítjük jövőbeli munkalehetőségekről;
 2. az Ön hozzájárulásával felhasználhatjuk elérhetőségeit direkt marketing céljára, például e-mail-ben, üzenetküldéssel vagy telefonon;
 3. webhelyünk/a Portál vagy más meglevő vagy új informatikai rendszerek és folyamatok fejlesztése, tesztelése és tökéletesítése az Ön kiszolgálásának javítására, ez az új informatikai rendszerek és folyamatok esetében fordul elő, hogy az Ön adatait fel lehessen használni az említett új informatikai rendszerek és folyamatok tesztelésére, ha a mesterséges adatok nem tudják teljes mértékben az új informatikai rendszer működését bemutatni;
 4. tanulmányok és statisztikai és analitikai kutatás lefolytatása, például a jelöltek kiközvetítése eredményességének az egyes üzleti szektorok és földrajzi területek szerinti összehasonlítása, és az azonosított eltéréseket esetlegesen befolyásoló tényezők azonosítása;
 5. harmadik személyek részére történő adatszolgáltatás (lásd később);
 6. szükség szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése; valamint
 7. kezelni fogjuk az Ön adatait az alábbi célokból is:

a. az emberek, telephelyek, rendszerek és eszközök biztonságának javítása és védelme;
b. belső szabályzatok és eljárások betartásának monitorozása;
c. a kommunikáció és az Adecco csoport által használt más rendszerek irányítása (ideértve a belső elérhetőségek adatbázisait);
d. incidensek és panaszok kivizsgálása és azokra történő reagálás;
e. képzéseken készült fényképek és videofelvételek esetében a képzés cégen belüli népszerűsítése és tartalmának felhasználása, és a hasonló események népszerűsítése belső és külső harmadik személyek felé. Ilyen esetben kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását; és
f. a vállalkozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő olyan potenciális vagy tényleges adásvételben vagy közös vállalkozásban való részvétel, amelyben az Adecco csoport valamelyik tagvállalata részt kíván venni.

Miért és milyen alapon használjuk fel az Ön személyes adatait?

A jogszabály előírja számunkra, hogy az Önről tárolt adatok kezelésének jogszabályban rögzített jogalapja legyen. Példák a jogalapra:

 1. Szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötése előtti lépések megtétele

Amennyiben Ön már az Adecco-val dolgozik vagy éppen erre készül, úgy a személyes adatok általunk történő kezelése olyan adatkezelési jogalapon alapul, mint egy szerződés teljesítése vagy egy szerződés megkötésének előkészítése (fenti 1. és 6-7. cél). Ezek olyan szolgáltatásokat foglalhatnak magukba, mint például megfelelő állások kiközvetítése az Ön számára, vagy az Ön képzésének és a jelentkezési folyamatnak a segítése és megkönnyítése.

 

 1. Törvényi előírásoknak való megfelelés

Bizonyos esetekben az adatkezelés a törvények vagy szabályozó hatóságok által előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (6. cél). A hatóságok – mint például az adóhatóság vagy az adatvédelmi hatóság – adott esetben személyes adatokat kérhet tőlünk, egyúttal meghatározva az Önre vonatkozó adatnyújtás törvényes okát is (például bűncselekmény megelőzése vagy felderítése). Ilyen esetekben minket törvényi előírás kötelez az Ön adatainak a hatóságok részére történő átadására.

 1. Jogos érdekünk érvényesítése

Az adatkezelés az Adecco ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti tevékenység végzésére vonatkozó alapjogait, valamint a munkatársai ilyen irányú alapjogait gyakorolhassa olyan módon, hogy mindez nem érinti indokolatlan mértékben az Ön érdekeit vagy alapjogait és szabadságjogait (fenti 1., 3-5-7. célok). Ez azt jelenti, hogy ha az adatkezelés az Adecco valamely jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy mi mérlegeljük és összehasonlítjuk az Ön érdekeit, alapjogait és szabadságjogait, valamint a mi jogos érdekünket az adatkezelés tekintetében. Ez biztosítja, hogy mi nem kezelünk adatokat olyan esetben, amikor az Ön érdekei és alapjogai felülírják a mi adatkezeléshez fűződő érdekünket.

A fenti jogalapokon kívüli más okokból csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az Ön személyes adatait, mely hozzájárulás ilyen esetben további adatkezelési jogalapnak minősül.

Át kell adnia a kért személyes adatokat?

Ön nem köteles megadni számunkra a személyes adatait, azonban amennyiben Ön nem adja át számunkra a minimális adatmennyiséget, mi nem tudunk Önnel együtt dolgozni, illetve Önnek nyújtani a szolgáltatásainkat. Továbbá, amennyiben úgy dönt, hogy csak korlátozott személyes adatot ad át részünkre, ez adott esetben korlátozhatja az általunk nyújtható Szolgáltatások körét.

Személyes adatait teljesen emberi beavatkozás nélkül kezeljük?

Igen, időnként. A Vállalat automatizált rendszereket/folyamatokat és automatizált döntéshozatalt (mint a profilalkotás) alkalmaz a kért szolgáltatások Ön és ügyfeleink részére nyújtására. Például amikor ügyfeleink egy munkakörre jelölteket keresnek, automatizált kritériumokkal keresést végezhetünk jelöltlistáinkban az előszűrt, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő jelölteket rangsoroló lista elkészítéséhez, amely figyelembe veszi a rendelkezésre állást, készségeket, fizetési igényt és bizonyos körülmények között az ügyfelektől kapott korábbi visszajelzéseket is Ez azt jelenti, hogy néha a listán megelőz másokat attól függően, hogy ezek a tényezők mennyiben találkoznak az ügyfelek igényeivel.

Meddig tárolják személyes adataimat?

A Vállalat az Ön személyes adatait a regisztrációtól számított legfeljebb 2 évig őrizheti meg. Ha Ön a közvetítésünkkel sikeresen állást talál, a Vállalatnak az Ön személyes adatait hosszabb ideig kell megőriznie folyamatos jogi és szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében. Általában az Ön munkaviszonyának megszűnését követően az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését (jelenleg a biztosított személy 65. élet éve) követő 5 évig őrizzük az adózással és a munkaszerződéssel, minden pénzügyi kérdéssel kapcsolatos személyes adatokat (ideértve a bérszámfejtési adatok és kifizetési adatokat, stb.), más személyes adatokat pedig 2 évig.

Továbbítjuk-e személyes adatait harmadik személyeknek?

Amint fentebb említettük, általában átadjuk az Ön adatait harmadik személyeknek. Ez a fenti célok elérése érdekében történik. Erre a következő körülmények között kerülhet sor:

 • Beszállítóink részére. Megbízhatunk például egy beszállítót az adminisztratív és operatív feladatok ellátására, az Önnel fennálló jogviszony támogatására. A beszállító(ka)t szerződéses és más jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatainak titokban tartására és az Ön magánéletének tiszteletben tartására, és csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk ellátásához szükségük van; az érintett beszállítók rendszerint informatikai beszállítók (akik informatikai rendszereinket, köztük az Ön adatai vonatkozásában hoszting és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak), ingatlankezelő vállalatok (amelyek épületeink fizikai biztonságáról gondoskodnak, és ezért ismerniük kell Önt, hogy beengedhessék az épületbe), vagy háttérirodai pénzügyi és számviteli szolgáltatók (amelyeknek a fizetendő számlák és vevőkövetelések kezeléséhez szükséges lehet a jelöltek adatainak kezelése). Megbízhatunk olyan beszállítókat is, amelyek információtechnológiai szolgáltatásokat és megoldásokat szállítanak, ebbe beletartozhatnak a videó interjúk és a készségértékelő eszközök.

 

 • Az Adecco csoport más országbeli tagvállalatai részére. Ezek lehetnek az Európai Unióban vagy azon kívül; a csoport egyes tagjai más-más feladatokat látnak el és ezért az Ön adatai különböző okokból kerülhetnek velük megosztásra:
  • az adatokat megosztjuk az Adecco csoport azon tagjaival, amelyek globálisan informatikai feladatokat látnak el az Adecco tagvállalatok számára; ezek az informatikai funkciók Franciaországban, Prágában és Amszterdamban találhatóak.
  • az adatokat megosztjuk továbbá az Adecco kapcsolt vállalkozásaival világszerte, amennyiben Ön jelezte érdeklődését az adott piacon lévő lehetőségek iránt, vagy az Adecco csoport tagvállalatai szerint az Ön különleges készségei az adott piacon keresettek vagy hasznosak. A csoport működésével lefedett országok listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com címen.
 • Ügyfeleinknek/jövőbeli munkaadóknak: megosztjuk az Ön adatait azon ügyfeleinkkel, akik az Ön érdeklődésére számot tartó állásokat/megbízásokat kínálnak vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt. Őket irányunkban és Ön felé is szerződéses és más titoktartási kötelezettségek terhelik az Ön adatai tekintetében;
 • Megosztjuk az Ön adatait kormányzati szervekkel, rendőrséggel, szabályozó szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel, ha megítélésünk szerint ez jogszabályi kötelezettségünk vagy erre felhatalmazásunk van, illetve ez helyénvaló; valamint

Az összeolvadással, felvásárlással vagy más üzleti tranzakcióval (vagy annak végrehajtásával) kapcsolatos átvilágítás részeként előfordulhat, hogy közölnünk kell az Ön adatait a leendő eladóval vagy vevővel és azok tanácsadóival.

Továbbítjuk-e adatait az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatainak továbbítása és kezelése történhet egy vagy több, az Európai Unióban vagy azon kívül található országban. A csoport működésével lefedett országok teljes listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com címen.
Csak olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk az Ön adatait, amely az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő védelmi szintet nyújt az Ön számára (ezen országok listája az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
vagy ahol az Adecco Csoport megfelelő biztosítékokat rendszeresített az Ön adatainak védelme biztosítására (amihez rendszerint az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződéseket használjuk, ezek az alábbi címen érhetőek el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Milyen jogok illetik meg Önt?

 • Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga

Ön jogosult annak igazolását kérni, hogy kezeljük-e az Ön bármely személyes adatát. Amennyiben igen, Önnek joga van hozzáférni egyes személyes adataihoz (a Portálon keresztül), és az azok kezelési módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben Ön kérheti tőlünk az Ön adatainak elektronikus másolatát. Bizonyos korlátozott körülmények között Önnek joga van az Ön személyes adatainak adathordozását kérni, ami azt jelenti, hogy az Ön kérésére ezen adatokat átadjuk egy harmadik személy részére.

 • Az Ön személyes adatainak kijavításának joga

Ha igazolni tudja, hogy az Önre vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését.  Nyomatékosan javasoljuk az önkiszolgáló Portál használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.

 • A törléshez / elfeledtetéshez való jog

 Bizonyos körülmények között Ön jogosult kérni az Ön személyes adatainak törlését.  Ön az említett kérést bármikor benyújthatja és az Adecco értékeli, hogy az Ön kérése teljesítésének helye van-e, ez a jog azonban az adatmegőrzési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi jogosultságaikkal vagy kötelezettségeinkkel ütközhet. Jogos helyzetekben, azaz ha azt állapítjuk meg, hogy az Ön személyes adatainak törlésére vonatkozó kérést teljesíteni kell, ezt indokolatlan késlekedés nélkül megtesszük. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az Ön adatainak törlésével a Vállalat a továbbiakban nem tud Önnek szolgáltatásokat nyújtani, miután az Önre vonatkozó adatok törlésre kerültek. Ha Ön ismét regisztrálni kívánja magát a Vállalatnál, Önnek újból meg kell adnia adatait.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Bizonyos körülmények között Ön jogosult a Személyes Adatai kezelésének korlátozására. Azonban, egyes esetekben az adatkezelés ilyen korlátozása korlátozhatja az általunk az Ön részére nyújtható Szolgáltatások körét.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az Ön adatainak a Vállalat általi kezelése a vállalat jogos érdekén alapul (és más adatkezelési ok nem áll fenn) vagy direkt marketinghez kapcsolódik, Ön jogosult – az adott helyzetre való utalással – adatainak a Vállalat általi kezelése ellen tiltakozni.

 

Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja, jelentkezzen be az önkiszolgáló Portálra vagy küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com címre vagy adatvedelem@adecco.hu címre vagy az https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ linken elérhető űrlapon keresztül.

Amennyiben Ön e-mailben kéri jogainak gyakorlását, úgy a kérés teljesítését megelőzően a Vállalatnak fel kell kérnie Önt a személyazonosságának igazolására.

Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.

Mi a helyzet az adatbiztonsággal az Adecco rendszereinek használatakor?

Ön felel a Portálra történő bejelentkezési adatainak, különösen a tőlünk kapott vagy választott jelszó biztonságáért. Ezek a bejelentkezési azonosítók saját használatra szólnak. Azonosítóit vagy fiókadatait mással nem oszthatja meg.

Hogyan érhet el minket?

Ha e nyilatkozattal kapcsolatban kérdései vagy aggályai vannak, vagy bővebben érdekli adatai védelmének mikéntje (például ha azokat Európán kívülre továbbítjuk, vagy a csoportszintű adatvédelmi felelőssel szeretne kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com  címre, ha a helyi adatvédelmi felelőssel kíván kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt az alábbi címre: adatvedelem@adecco.hu vagy az https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ linken elérhető űrlapon keresztül.

Hogyan kezeljük a jelen Nyilatkozat módosításait?

E nyilatkozat feltételei időnként megváltozhatnak. A jelen Nyilatkozat minden lényeges módosításáról megfelelően értesíteni fogjuk Önt, vagy ezen a honlapon keresztül vagy pedig valamely más kommunikációs csatornán vesszük fel Önnel a kapcsolatot.

Az Adecco csoport