Utolsó frissítés: 2023. 12. 22.

Üdvözöljük az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft-nél! Alig várjuk, hogy együttműködhessünk Önnel, és segíthessünk Önnek karrierje további alakításában.

Ez az adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi tájékoztató”) ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, miként gyűjtjük, használjuk és dolgozzuk fel ezeket, és ennek során hogyan teszünk eleget az Ön felé fennálló jogi kötelezettségeinknek. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és elkötelezettek vagyunk az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogainak védelme és védelme iránt. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, legyen bármilyen hosszú is.

Az alábbiakban található egy tartalomjegyzék, így Ön tetszés szerint rögtön a megfelelő részhez léphet.

Néhány fogalom tisztázása

Először is tisztázzuk, hogyan használunk egyes fogalmakat ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban.

Nyilvánvalónak tűnhet, de ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban Önt a következőképpen említhetjük: „Pályázó” vagy „Ön”.

A szövegben a „mi” vagy a „Vállalat” kifejezés az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft.-re utal. Székhelyünk: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., 7. emelet. A Vállalat az Adecco Group AG (Adecco csoport) (székhely: 8008 Zürich, Bellerivestrasse 30, Svájc), a világ egyik legnagyobb HR-szolgáltatójának tagja. Az Adecco csoport különféle vállalatain és üzletágain keresztül számos HR- (humánerőforrás-) tevékenységet folytat, ilyen például a munkaerő-felvétel, a kiküldetés, a bérszámfejtési szolgáltatások, a toborzás és kiválasztás, a tesztelési megoldások, a karrierváltás, a tehetséggondozás, a képzés és oktatás, a munkaerő-közvetítés és a nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink”).

Tevékenységünk végzéséhez a Vállalat számos informatikai rendszert használ. Egyes esetekben a Vállalat önkiszolgáló portált („Portál”) biztosít pályázói/munkatársai számára. A Portál lehetővé teszi, hogy Ön rákeressen és jelentkezzen a Vállalat és testvérvállalatai által meghirdetett, az Ön érdeklődésének, készségeinek és/vagy tapasztalatának megfelelő állásokra azokon a helyeken, ahol dolgozni szeretne.

Végezetül ez az adatvédelmi közlemény arról szól, hogyan dolgozzuk fel az Ön mint magánszemély adatait. Nem az a témája, hogy hogyan dolgozzuk fel a vállalatokkal kapcsolatos információkat (bár néha a kettő átfedi egymást). Az ilyen típusú információkat alkalmanként „személyes adatnak” vagy „személyazonosításra alkalmas információnak” nevezik. Ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban a „személyes adat” vagy „adat” kifejezést használjuk.

Milyen személyes adatokat gyűjt és használ a Vállalat?

Személyes adatokat azért gyűjtünk és használunk fel, hogy az Ön személyére szabott, lehető legmegfelelőbb munkalehetőségeket kínáljuk. Ezeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

a) Személyazonosító adatok: az Ön neve, felhasználóneve, beosztása, születési helye és a személyazonosságát igazoló dokumentumok.

b) Kapcsolatfelvételi adatok: az Ön számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe és telefonszáma.

c) Képesítéssel és munkatapasztalattal kapcsolatos adatok: az Ön önéletrajza, információk a végzettségéről, az Ön által elvégzett tanfolyamokról és szakmai gyakorlatokról, a munkavégzésre való jogosultságát igazoló dokumentumok és minden egyéb információ, amelyet az önéletrajzában felsorolt, valamint a videointerjún vagy képzésen való részvételéről készült fényképek és videók.

d) Közösségimédia-adatok: az Ön közösségi médiában, például a LinkedIn-en található profiladatai és egyéb olyan információk, amelyeket Ön a közösségi médiában tesz közzé vagy oszt meg velünk egyéb módon.

e) Technikai adatok: olyan IP-címek, amelyekről Ön hozzáfér a Portálhoz, termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz vagy, mások termékeihez és szolgáltatásaihoz, sütik (a Sütiszabályzatunkban foglaltak szerint), az Ön bejelentkezési adatai (például időpont, dátum és időtartam), az Ön által weboldalaink, alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink vagy mások weboldalai, alkalmazásai, termékei és szolgáltatásai eléréséhez használt böngésző típusa és verziója, az Ön eszközének időzóna-beállításai és az eszköz helye, az Ön által a Portál, valamint saját weboldalaink, alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink és mások weboldalai, alkalmazásai, termékei és szolgáltatásai eléréséhez használt böngésző beépülő moduljainak típusai és verziói, az Ön által használt eszköz operációs rendszerének és platformjának típusa, valamint a Portál, valamint weboldalaink, alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink eléréséhez Ön által használt eszközök egyéb technológiája, létesítményadatok, ideértve a CCTV-t és a beléptetőrendszereket.

f) A telefonhívások adatai: az a telefonszám, amelyről Ön beszélt velünk, valamint a kapcsolatfelvétel időpontja, dátuma és időtartama.

g) Profiladatok: az Ön felhasználóneve és jelszava, érdeklődése, preferenciái, visszajelzései és felmérésekre adott válaszai.

h) Marketingkommunikációs adatok: arra vonatkozó adatok, hogy Ön hogyan válaszol e-mailekre, sms-ekre, valamint telefonos és egyéb marketingkampányokra.

Egyes esetekben az általunk gyűjtött személyes adatok „különleges kategóriájú adatokat” is tartalmaznak (más néven: „szenzitív információ”), ezeket szenzitív adatoknak nevezzük (i). Ezek köre magában foglalhatja (adott esetben) a fogyatékosságra és a munkahelyen szükséges alkalmazkodásra vonatkozó adatokat, valamint a sokszínűséggel kapcsolatos információkat (beleértve a faji és etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási meggyőződésre és hasonló meggyőződésekre, a szakszervezeti tagságra és a szexuális életre és szexuális irányultságra vonatkozó adatokat), illetve az egészségügyi adatokat (például betegnyilvántartások, rokkantsági nyilvántartások, munkaképességgel kapcsolatos és egészségbiztosítási adatok, amennyiben ezek betegségre vonatkozó adatokat tartalmaznak), valamint az állítólagos vagy bizonyított bűncselekményekre vonatkozó adatokat minden olyan esetben, amikor az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják vagy megengedik, és azokkal összhangban.

Az adott körülményektől és az alkalmazandó helyi jogszabályoktól és követelményektől függően azért gyűjthetjük össze a fent felsorolt információkat, hogy lehetővé tegyük, hogy az Ön körülményeihez és érdeklődési köréhez szabott munkalehetőségeket kínálhassunk.

Miért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, és mennyi ideig tároljuk ezeket?

A feldolgozás céljai Adattípus Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja
Szolgáltatásnyújtás Önnek olyan módon, hogy megfelelő állást/megbízást keresünk Önnek, segítünk a képzés során, illetve megkönnyítjük az állásra/megbízásokra való pályázás folyamatát. Ez magában foglalja az Ön önéletrajzának elküldését a leendő munkáltatóknak vizsgálat céljából, valamint a későbbi munkalehetőségekről való tájékoztatást e-mailben, telefonon, levélben és/vagy egyéb kommunikációs módszerekkel. a) Személyazonosító adatok;

b) Kapcsolatfelvételi adatok;

c) Képesítéssel és munkatapasztalattal kapcsolatos adatok;

d) Közösségimédia-adatok;

g) Profiladatok

Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele
Szolgáltatásnyújtás az Ön számára az Ön álláspályázatának elbírálásával és kiválasztásával vagy elutasításával kapcsolatban, többek között például interjúk összeállítása és lebonyolítása. a) Személyazonosító adatok;

b) Kapcsolatfelvételi adatok;

c) Képesítéssel és munkatapasztalattal kapcsolatos adatok;

d) Közösségimédia-adatok;

g) Profiladatok

Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele
Szolgáltatásnyújtás az Ön számára a kapcsolódó eredmények elbírálása útján, valamint a toborzási folyamatokban egyébként szükséges módon, beleértve a végleges felvételt is. a) Személyazonosító adatok;

b) Kapcsolatfelvételi adatok;

c) Képesítéssel és munkatapasztalattal kapcsolatos adatok;

d) Közösségimédia-adatok;

g) Profiladatok

Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele
Az Ön számára a munkahelyen szükséges alkalmazkodás végrehajtása. a) Személyazonosító adatok

i) Szenzitív adatok

– Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele olyan esetben, amikor megállapodtunk Önnel a helyi jogszabályok hatálya alá nem tartozó munkahelyi alkalmazkodásról;

– A jogi kötelezettségek, például a munkaügyi, megkülönböztetéssel és fogyatékossággal kapcsolatos jogi kötelezettségek betartása

Direktmarketing-anyagok küldése az Ön számára például e-mailben, üzenetben vagy telefonon a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolatfelvételi adatok

Hozzájárulás
Weboldalunk/Portálunk vagy más meglévő vagy új rendszereink/folyamataink továbbfejlesztése, tesztelése és javítása az Ön jobb kiszolgálása érdekében. e) Technikai adatok

g) Profiladatok

A rendszereink fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése
A hálózatainkon felmerülő technikai hívási problémák megoldása. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolatfelvételi adatok

e) Technikai adatok

f) A telefonhívások adatai

A tevékenységeinket érintő technikai kérdések kezeléséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítése
Tanulmányok, statisztikai és elemző kutatások végrehajtása. Például a pályázók különböző üzleti szektorokban és földrajzi területeken általunk történő elhelyezésének hatékonysága, és kísérlet azon tényezők azonosítására, amelyek befolyásolhatják az általunk meghatározott különbségeket. e) Technikai adatok

g) Profiladatok

h) Marketingcélú értesítésekkel kapcsolatos adatok

A tevékenységeink javításához és fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése
Adatok továbbítása harmadik felek számára, beleértve az Adecco Csoport tagjait, a 7. bekezdés szerint. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint A szolgáltatások nyújtásához és e szolgáltatások harmadik félnek történő alvállalkozásba adásához fűződő jogos érdekeink érvényesítése vagy üzleti tranzakció esetén

– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

– Hozzájárulás

– A jogi kötelezettségek teljesítése

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint Jogi kötelezettségek betartása, például adózási célú nyilvántartások vezetése vagy információszolgáltatás állami szervnek vagy bűnüldöző szervnek.
Személyek, létesítmények, rendszerek és vagyontárgyak biztonságának és védelmének elősegítése. a) Személyazonosító adatok

e) Technikai adatok

i) Szenzitív adatok

A tevékenységeink (és az ezzel foglalkozó emberek) biztonságának és biztonságosságának megőrzéséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítése
A belső szabályzatok és eljárások betartásának ellenőrzése. a) Személyazonosító adatok

g) Profiladatok

 

A szabályzataink és eljárásaink betartásának biztosításához fűződő jogos érdekünk érvényesítése
Az Adecco csoport által használt kommunikációs és egyéb rendszerek (beleértve a kapcsolattartási adatokat tartalmazó belső adatbázisokat) kezelése. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolatfelvételi adatok

e) Technikai adatok

f) A telefonhívások adatai

h) Marketingcélú értesítésekkel kapcsolatos adatok

A rendszereink megfelelő működésének biztosításához fűződő jogos érdekünk érvényesítése
A váratlan események és panaszok kivizsgálása, illetve az ezekre való reagálás a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolatfelvételi adatok

f) A telefonhívások adatai

i) Szenzitív adatok

 

– Jogi, például munkajogi kötelezettségek betartása

– Az esetleges váratlan események és panaszok megoldásához fűződő jogos érdekeink érvényesítése belső eljárásaink szerint

A lezajlott képzések belső népszerűsítése és tartalmuk hasznosítása, hasonló foglalkozások belső és harmadik felekre irányuló külső marketingje. a) Személyazonosító adatok

b) Kapcsolatfelvételi adatok

h) Marketingcélú értesítésekkel kapcsolatos adatok

– A pályázóink képzéséhez és ügyfélajánlataink kidolgozásához fűződő jogos érdekünk érvényesítése (belső értesítések)

– Hozzájárulás (harmadik feleket célzó értesítések)

Részvétel bármely olyan lehetséges vagy tényleges adásvételben vagy vegyes vállalkozásban, amely egy vállalkozás vagy vállalat egészét vagy részét érinti, és amelyben az Adecco csoport bármely tagja részt kíván venni. A fent felsorolt adatok bármely kategóriája szükség szerint Az Adecco csoport növekedésének és fejlődésének előmozdításához fűződő jogos érdekünk érvényesítése

Megőrzési idő:

A Vállalat az Ön személyes adatait legfeljebb 2 évig őrizheti meg, miután Ön regisztrált nálunk, vagy bármilyen változást végzett a profiljában.

Ha Ön sikeresen talál munkát rajtunk keresztül (az Adecco alkalmazza), a Vállalatnak hosszabb ideig kell megőriznie az Ön személyes adatait, hogy eleget tegyen a folyamatban lévő jogi és szerződéses kötelezettségeinek, melyet külön adatvédelmi tájékoztató szabályoz.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Az Önről gyűjtött személyes adatok az Ön által nekünk küldött pályázati űrlapokból vagy egyéb anyagokból, valamint az Ön velünk és másokkal a pályázata keretében folytatott interakciójából származnak.

Egyes esetekben a személyes adatokat közvetetten harmadik felektől is gyűjtjük, például olyan munkaerő-közvetítő ügynökségektől, amelyekkel együttműködünk vagy az Adecco csoport más egységeitől, ha Önt a szóban forgó Adecco-egység irányította hozzánk, vagy nyilvánosan elérhető forrásokból, például a LinkedIn-ről és az X-ről, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

Köteles Ön átadni számunkra az általunk kért személyes adatokat?

Ön nem köteles személyes adatait megadni nekünk, de nem tudunk Önnel együttműködni vagy szolgáltatásainkat Önnek biztosítani, ha Ön nem biztosítja számunkra a szükséges minimális adatokat ahhoz, hogy elbíráljuk egy-egy álláshelyre való alkalmasságát. A tőlünk igénybe vehető Szolgáltatásokat is korlátozhatja, ha Ön bizonyos esetekben a személyes adatok korlátozott megadása mellett dönt.

Használunk-e mesterséges intelligenciát?

Igen, alkalmanként használunk mesterséges intelligenciát. Mindazonáltal az Ön személyes adatait semmilyen olyan automatizált döntéshozatal (vagyis kizárólag technológiák létrehozásával és alkalmazásával emberi beavatkozás nélkül történő döntéshozatal) vagy profilalkotás (személyes adatok feldolgozása olyan technológiákkal, amelyek csökkentik az emberi beavatkozás mértékét, hogy bizonyos esetekben egy-egy egyén adott körülményeit értékeljük) során nem használjuk fel, amely joghatást vagy hasonló jelentős hatást vált ki Önre nézve.

Sokféle technológiát használunk az Ön adatainak elemzésére. Ezekben a folyamatokban minden esetben sor kerül emberi beavatkozásra, ugyanis ezekkel az eszközökkel szakértő emberi döntéshozóinkat támogatjuk.

Az előző bekezdésben leírt feltételek mellett automatizált rendszereket/folyamatokat azért használunk, hogy segítsük munkatársainkat nagy mennyiségű adat vagy pályázat kezelésében, valamint a mesterséges intelligenciát (például gépi tanulás, logika- vagy tudásalapú és statisztikai megközelítések) adott esetben arra alkalmazzuk, hogy Önnek és ügyfeleinknek a tőlünk Ön által kért szolgáltatásokat biztosítjuk. Bár használunk mesterségesintelligencia-rendszereket, minden olyan döntést, amely Önt érintheti, képzett toborzóink hoznak meg. Ennek megfelelően az említett mesterségesintelligencia-rendszerek alkalmazásának nincs joghatása.

Például ha ügyfeleink adott állásra keresnek pályázókat, olyan gépi tanulási, logikai vagy tudásalapú és statisztikai megközelítést alkalmazva tudunk keresni a pályázólistáinkban, amelyek olyan attribútumokat használnak, mint az Ön beosztása, elérhetősége, képességei, elbírálási pontszámai és földrajzi elhelyezkedése, és ennek alapján állítunk össze szűkített listát, amelyen azok a pályázók szerepelnek, akik a legnagyobb valószínűséggel felelnek meg az ügyfél igényeinek.

Továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik feleknek?

Ahogy fentebb említettük, az Ön személyes adatait általában kiadjuk harmadik feleknek. Ez a fent meghatározott célok teljesítése érdekében történik. A következő esetekben kerülhet rá sor:

 • Szállítóinknak. Például megbízunk egy szállítót, hogy adminisztratív és operatív munkát végezzen az Önnel fennálló kapcsolatunk támogatása érdekében jogos üzleti érdekeink alapján. A szállító(k)at szerződéses és egyéb jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatai titkosságának megőrzésére és az Ön magánéletének tiszteletben tartására vonatkozóan, és csak a feladataik ellátásához szükséges adatokhoz férhetnek hozzá; az érintett beszállítók jellemzően informatikai beszállítók (amelyek informatikai rendszereink hosztingszolgáltatásait vagy támogatását biztosítják, beleértve az Önről szóló információkat is), létesítménykezelő vállalkozások (amelyek épületeink fizikai biztonságáról gondoskodnak, ezért tudniuk kell Önről, hogy engedélyezzék az épületeinkbe való bejutását) és háttérirodai pénzügyi és számviteli igazgatási szolgáltatók (akiknek kezelniük kell a pályázók adatait a beérkező és a kimenő számlák feldolgozása érdekében).
  Olyan beszállítókat is bevonunk, akik információtechnológiai szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtanak, beleértve a videóinterjút és a készségfelmérő eszközöket is.
 • Az Adecco csoport tagjainak és leányvállalataiknak („az Adecco csoport tagjai”) az Európai Unión belül vagy azon kívül. A tevékenységeinkkel érintett országok listája weboldalunkon a következő címen elérhető: www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Az Ön adatait különböző okokból osztjuk meg ezekkel:
  • az adatokat jogos érdekünk alapján megosztjuk az Adecco csoport azon tagjaival, amelyek világszerte informatikai funkciókat biztosítanak az Adecco csoporthoz tartozó vállalatok számára; az említett informatikai funkciók többek között Csehországban és Franciaországban találhatók.
  • az információkat megosztjuk az Adecco Csoport tagjaival világszerte (beleértve az adatgyűjtés után megszerzett jogi személyeket is) az előzőekben leírt célokból, vagy azért, hogy az Ön profiljához igazított ajánlatokat javasoljunk Önnek, amennyiben Ön hozzájárult az adatok globális megosztásához az Adecco Csoporton belül, hogy helyi vagy nemzetközi lehetőségeket kínáljunk Önnek az adott piacon;
  • az információkat az Adecco Csoport tagjaival is megosztjuk világszerte, jogos érdekeink alapján adminisztratív célokra.
 • Ügyfeleinknek/leendő munkáltatóknak. Az Ön adatait megosztjuk ügyfeleinkkel, amelyek olyan állásokat/megbízásokat kínálnak, amelyek Önt érdekelhetik, vagy amelyek érdeklődnek az Ön profilja iránt, melynek jogalapja lehet hozzájárulás vagy az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ügyfeleinkre az Ön adataival kapcsolatban szerződéses és egyéb titoktartási kötelezettségek vonatkoznak felénk és Ön felé.
 • Kormányzati vagy igazságügyi hatóságoknak. Adatait megosztjuk a kormánnyal, a rendőrséggel, a szabályozókkal vagy a bűnüldöző hatóságokkal, ha saját belátásunk szerint erre jogilag kötelesek vagyunk vagy felhatalmazással rendelkezünk, vagy ha ez észszerű lépés.
 • Leendő vevőknek vagy eladóknak és tanácsadóiknak. Az egyesüléssel, felvásárlással vagy egyéb üzleti tranzakcióval (vagy azok végrehajtásával) kapcsolatos átvilágítás részeként előfordulhat, hogy át kell adnunk az Ön adatait a leendő eladónak vagy vevőnek és tanácsadóiknak jogos érdekeink alapján.

Továbbítjuk az Ön személyes adatait az Ön országán kívülre?

Az Ön személyes adatai egy vagy több, az Európai Unión belüli vagy kívüli másik országba vagy Svájcba is továbbíthatók, és ott feldolgozhatók. A tevékenységeinkkel érintett országok teljes listája weboldalunkon a következő címen elérhető: www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Az adatokat csak a fenti 7. pontban meghatározott, az Európai Gazdasági Térségen, az Egyesült Királyságon vagy Svájcon kívüli olyan feleknek továbbítjuk:

Ön e tekintetben további információkat kérhet, és beszerezheti az alkalmazandó biztosíték másolatát az alábbiakban megadott elérhetőségeinken.

Milyen jogai vannak Önnek a személyes adataival kapcsolatban?

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt a következő jogok illetik meg:

 • A saját személyes adataihoz való hozzáféréshez és azokról készült másolat beszerzéséhez való jog
  Önnek joga van megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait. Ebben az esetben Önnek joga van hozzáférni egyes személyes adataihoz (a Portálon keresztül) és az azok feldolgozására vonatkozó bizonyos információkhoz. Egyes esetekben kérelmezheti, hogy küldjük el Önnek az adatairól készült elektronikus másolatot. Bizonyos korlátozott körülmények között Ön jogosult kérni, hogy személyes adatait továbbítsuk („hordozzuk”), ami azt jelenti, hogy az Ön kérésére azokat átadjuk egy harmadik félnek.
 • A saját személyes adatai helyesbítéséhez való jog
  Ha bizonyítani tudja, hogy az Önről a birtokunkban lévő személyes adatok helytelenek, kérheti ezen adatok frissítését vagy más módon történő helyesbítését. Javasoljuk, hogy lehetőleg lépjen be az önkiszolgáló Portálra, és közvetlenül frissítse személyes adatait.
 • Az elfeledtetéshez vagy a személyes adatok törléséhez való jog
  Bizonyos körülmények között Önnek joga van saját személyes adatainak törlését kérni. Ön bármikor benyújthat ilyen kérelmet, mi pedig megvizsgáljuk, hogy kérésének helyt kell-e adni, azonban ez a jog az adatok megőrzésével kapcsolatos esetleges jogszabályi jogaink és kötelezettségeink függvénye. Azokban a helyzetekben, amikor a jogszabályoknak megfelelően úgy ítéljük meg, hogy az Ön személyes adatainak törlésére vonatkozó kérelmét teljesíteni kell, ezt indokolatlan késedelem nélkül megtesszük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatok törlését követően előfordulhat, hogy a Vállalat többé nem tud Önnek szolgáltatást nyújtani. Ha újra regisztrálni a Vállalatnál, akkor újra meg kell adnia adatait.
 • A saját személyes adatai kezelésének korlátozásához vagy kifogásolásához való jog
  Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, vagy tiltakozni azok bizonyos feldolgozása ellen az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos okokból.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Önnek jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását, ha személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásához kötött. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás Ön általi visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét. Ha Ön visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Erről Önt a hozzájárulása visszavonásakor tájékoztatjuk.

Ha Ön élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, használja űrlapunkat ide kattintva.

Végezetül Önnek jogában áll panaszt benyújtani a lakóhelye vagy munkahelye szerinti adatvédelmi hatóságnál, vagy azon a helyen, ahol személyes adataival kapcsolatban Ön szerint probléma merült fel.

Hogyan érvényesül az adatbiztonság rendszereink használata során?

Ön felelős a Portálra való bejelentkezéssel kapcsolatos adatainak biztonságáért, konkrétan az általunk megadott vagy Ön által választott jelszóért. Ezek a bejelentkezési adatok az Ön saját használatára szolgálnak. Ön nem oszthatja meg bejelentkezési adatait vagy egyéb fiókadatait más személlyel (személyekkel).

Hogyan kezeljük ezen Adatvédelmi tájékoztató módosításait?

Ezen Adatvédelmi tájékoztató feltételei adott esetben változhatnak. Ezen Adatvédelmi tájékoztató minden lényeges módosítását megfelelő értesítések útján tesszük közzé Portálunkon és/vagy Weboldalunkon, vagy úgy, hogy más kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolatba lépünk Önnel.

Elérhetőség

Amennyiben

 • Önnek kérdése vagy aggálya merül fel ezen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban,
 • Ön további információt szeretne kapni arról, miként védjük adatait (például ha azokat az Ön országán kívülre továbbítjuk), vagy
 • felvenné a kapcsolatot az Adecco csoport adatvédelmi tisztviselőjével (DPO) vagy a helyi adatvédelmi vezetővel,

kérjük, küldön e-mailt az Adecco csoport DPO-ja számára a következő címre: globalprivacy@adeccogroup.com vagy a helyi adatvédelmi vezető számára a következő címre: adatvdelem@adecco.hu.

Ön a személyes adataival kapcsolatos jogait ezen űrlap kitöltésével gyakorolhatja.

Az Adecco csapata